Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория при „В и К” ЕАД гр. Бургас извършва вземане на проби и изпитване на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води.Тя е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и притежава сертификат за акредитация Рег. № 194 ЛИ/29.12.2014 г.

Адресът на лабораторията е:

гр.Бургас
к-с „Братя Миладинови”
ул.”Родопи” № 24 /до у-ще "Бр.Миладинови"/
тел. 056/ 851 344
e-mail: testlab1@vik-burgas.com

Информация за качеството на водата

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ В ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ "ВиК" ЕАД БУРГАС УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ