Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория при „В и К” ЕАД гр. Бургас извършва вземане на проби и изпитване на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води.Тя е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат за акредитация Рег. № 194 ЛИ/23.03.2020 г.

Адресът на лабораторията е:

гр.Бургас
ул.”Ген. Владимир Вазов” № 3
тел. 056/ 871 505
e-mail: testlab1@vik-burgas.com

Информация за качеството на водата

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ В ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ "ВиК" ЕАД БУРГАС УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ