Район Приморско

**29.11.2019г.
гр.Приморско
ул.Явор
авария на СК
Спиране на водоподаването от 8.30-12.00 ч. в района .
Предварително се извиняваме на абонатите за причиненото неудобство