Район Средец

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 16.01. 2023 г. ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА
ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

На 16.01.2023 г./понеделник/ ще се извършват ремонтно-възстановителни работи при
водоснабдителна система "Ясна поляна" , поради това:
- без вода ще бъде с. Дебелт
- за гр. Средец и с. Драчево са възможни аномалии в питейното водоснабдяване.