Район Бургас

ВОДОПРОВОДНИ АВАРИИ В РАЙОН БУРГАС, КОИТО ЩЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ НА 21.01.2022г.
1. Ул."Васил Левски" №121.
2. Ул. "Копривщица" - до бензиностанция Дега.
3. С. Димчево - ул. "7ма" № 11.