Цени на услугите

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОПРОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

В сила от 01.03.2018 г.

№ по ред Вид услуга Цена лв ДДС Общо сума
I. Прекъсване и възстановяване на домово отклонение 150,00 30,00 180,00
II. Демонтаж на водомер поради неплатени задължения 20,00 4,00 24,00
III. Узаконяване на водомер при разкриване на партида и след ремонт
1. Узаконяване на кооперация/над 10 водомера/ 5,00 1,00 6,00
2. Единично узаконяване 10,00 2,00 12,00
3. Откриване на партида/промяна/ 25,00 5,00 30,00
4. Узаконяване след ремонт 4,00 0,80 4,80
IV. Ремонт на водомери във водомерна работилница
1. Ремонт на водомер до 5 куб.м. 5,00 1,00 6,00
2. Ремонт на водомер от 7 до 20 куб.м. 15,00 3,00 18,00
3. Ремонт на водомер от 50 до 100 мм 30,00 6,00 36,00
4. Ремонт на водомер над 150 мм 60,00 12,00 72,00
V. Цена на водопроводни услуги ч/ч 10,00 2,00 12,00
VI. Цена на канализационни услуги ч/ч 15,00 3,00 18,00
VII. Цена за откриване на скрити аварии за 1 ч. 100,00 20,00 120,00
VIII. Цена за 1 км пробег на моб. лаборатория 1,00 0,20 1,20
IX. Съгласуване на скици,ПУП с ВиК схеми 25,00 5,00 30,00
X. Съгласуване на проект 50,00 10,00 60,00
XI. Изготвяне на договор за предоставяне на ВиК услуги 0,00 0,00 0,00

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА "КАНАЛИЗАЦИЯ"

В сила от 01.08.2019 г.

№ по ред Вид услуга Цена лв ДДС Общо сума
1. Цена за услуги със спец. калочистачни машини за 1 ч. - продухване 100,00 20,00 120,00
2. Цена за услуги с автоцистерна Ман и Скания за 1 ч. - водочерпане 100,00 20,00 120,00
3. Цена за услуги с автоцистерна Ифа за 1 ч. - водочерпане 75,00 15,00 90,00
4. Цена за 1 км. пробег за калочистачните коли и автоцистерни 2,50 0,50 3,00

Забележка:

  1. При извършване на услуги на разстояние над 5 км се таксува превоза по утвърдените цени за автомобила, с който се пътува до обекта.

  2. Вложените материали да се фактурират по цени от счетоводството с 20% доставно-складови разходи.

  3. При ремонт на стенд се заплаща отделно определената от Държ.агенция по метрология такса.