Централен диспечерски пункт

Приема сигнали за възникнали повреди и дава информация по отстраняване на такива.

Телефон: 056/ 871 430

Работно време: 07:00 – 01:00

Сигнал за възникнала авария можете да подадете и на тел. 056/ 851 333

За възникнали аварии по канализационната мрежа - тел. 056/ 850 551