Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 03.08.2020 г.


с.Житосвят

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,30 ч.


с.Драгово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 13,00 до 17,00 ч.








ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО