Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.09.2018 г.


гр.Карнобат

ул."Москва"

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,00 ч.


с.Соколово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!