Район Карнобат


Аварии за 30.09.2022г.


с.Искра

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 09.00ч.-12.00ч.


с.Драгово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 10.00ч.-13.00ч.


с.Крушево

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09.00ч.-12.00ч.


с.Сърнево

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 12.00ч.-14.00ч.


Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.