Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 05.06.2020 г.


с.Сърнево

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 09.00 до 13.00ч


с.Добриново

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 13,00 ч.


с.Зимен

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 13.00 до 16.00ч

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО