Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 22.05.2019год.


с.Житосвят

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,30ч.


с.Искра

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО