Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 15.10.2019 г.


с.Крушово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,30 ч.


с.Черково

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 13,00 до 16,00 ч.


гр.Карнобат

кв."Възраждане

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,00ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО