Район Сунгурларе

**ТЕКУЩИ РЕМОНТИ -24.06.2016г. ОТСТРАНВЯВАНЕ НА АВАРИЯ В гр.СУНГУРЛАРЕ НА ЕТ 80 ЩЕ БЪДЕ СПРЯНА ВОДАТА НА 1/4 ОТ ГРАДА - ЗАПАДНА ЧАСТ ОТ ГРАДА.

Текущи аварии на 26.08.2017 г. 1. С. Велислав- отстраняване на авария 2. С. Бероново-отстраняване на авария