Район Обзор

Важно съобщение за р-н Обзор на 11.03.2019..

ул.Индустриална Авария на уличен водопровод. Спиране на водоподаването на ул.Индустриална,ул..Раковска и част от ул.Славянска от.08.30 до 17.00ч.