Район Несебър

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ДАТА 28.06.2019г.
гр. Несебър - ж.к. "Черно Море" -целият квартал от 09:00 до 12:00 , поради авария на връзка в главен водопровод ПЕВП ф125 Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.