Район Айтос

ВОДОПРОВОДНИ АВАРИИ В РАЙОН АЙТОС, КОИТО ЩЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ НА 03.06.2023 г.
1. Гр. Айтос, ул. "Георги Кондолов" - авария. Спиране на водоподаването в района до приключване.
2.