Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 15.10.2019г.

гр.Айтос
ул."Антим I"
смяна на домово отклонение
спиране на квартала 9,30-12,30 часа

гр.Айтос
ул."Добри Войников"
авария на домово отклонение
спиране на улицата 9,30-12,30 часа

с.Мъглен
авария на ет.ф80
спиране на селото 9,30-12,30 часа

гр.Айтос
подвързване на нов водопровод
спиране на квартала между ул."Паркова" и ул."Ал. Стамболийски" 13,30-16,30 часа

Предварително се извиняваме на абонатите ни за причиненото неудобство!