Район Айтос

АВАРИИ ЗА 1.02.2023г.

гр.Айтос

ул."Самуил"
авария на домово отклонение
спиране на водоподаването в квартала 9,30-14,30

ул."Радецки"
авария на домово отклонение
спиране на водоподаването в квартала 9,30-14,30

Извиняваме се за причиненото неудобство.