Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 13.03.2019г.

с.Малка поляна
авария на ет.ф80
спиране на селото 10,30-13,30 часа

с.Дрянковец
авария на ст.ф80
спиране на селото 10,30-13,30 часа

Предварително се извиняваме на абонатите ни за причиненото неудобство!

Важно: Поради подмяна на улични водопроводи по ул."Д. Карагьозов" и ул."П. Янакиев" са възможни колебания във водоснабдяването, до окончателното изграждане и пускане на водопроводите в експлоатация. Предварително се извиняваме на всички абонати за причиненото им неудобство.