Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 23.05.2018

с.Черноград
авария на домово отклонение
спиране на селото 10,00-12,30

с.Карагеоргиево
авария на ет.ф80
спиране на селото 11,00-13,30

Предварително се извиняваме на всички абонати за причиненото им неудобство.