Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 23.05.2018г.

с. Трояново

Авария на водопроводно отклонение 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

с. Константиново - хранителен водопровод

Подмяна на тръба етернит ф 150 с ПЕВП тръба ф 160.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 16.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.