Район Камено

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 01.06.2020 г.

1.гр. Камено
ул. Пясъци

Авария на водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 08.30 - 12.30 часа.

2.с. "Черни връх

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.