Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 17.01.2019 г.

1.с. Равнец

Авария на водопроводно отклонение 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

2.с. Константиново - довеждащ водопровод

Авария на тръба етернит ф 150.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 08.30 - 16.30 часа.

2.с. Полски извор

Авария на водопроводно отклонение 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 13.00 - 15.00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.