Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 22.05.2019 г.

  1. гр. Българово
    ул. Лиляна Димитрова

Авария на тръба етернит ф 60.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

  1. с. Константиново

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.