Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 15 .10.2019 г.

  1. гр. Камено
    ул. Патриарх Евтимий

Подмяна на уличен водопровод.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08:30 - 16.00 часа.

  1. с. Русокастро

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.