Район Камено

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 03.08.2020 г.

1.с. Винарско

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12:30 часа.

2.с. Полски извор

Авария на водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12:30 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 08.30 - 12:30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.