Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.03.2019 г.

1.с. Винарско

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

2.с. Константиново - довеждащ водопровод

Авария на тръба етернит ф 150.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.