Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 16.10.2018г.

гр. Камено
ул. Димитър Благоев

Подмяна на тръба етернит ф 60 с ПЕВП тръба ф 90..
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 16.30 часа.

с. Константиново - довеждащ водопровод

Подмяна на тръба етернит ф 150 с ПЕВП тръба ф 160.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 16.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.