Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 17.05.2018г.

с. Кръстина

Авария на тръба стомана ф 150.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

с. Черни връх

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.