Район Камено

02.06.2023г.
с.Равнец ул. Пионерска.
Изграждане на ново водопроводно отклонение.
Ремонтни дейности се извършват в периода от 08:30 - 14:30 часа.

с. Константиново

Ремонт на етернит ф100
Ремонтни дейности се извършват в периода от 08:30 - 11:30 часа.

с. Полски извор
Ремонт на водопровдно отклонение.
Ремонтни дейности се извършват в периода от 14:30 - 17:00 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 14:30 - 17:00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!