Район Царево

**ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА С. БРОДИЛОВО 10.06.2020 **

Авария на уличен водопровод
Отстраняване на аварията от 13.00 - 1600 часа

Предварително се извиняваме за причинените неудобства

**ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГР. ЦАРЕВО 09 И 10.06.2020 **
*ул. Александър Стамболийски **

Авария на уличен водопровод
Отстраняване на аварията на 10.06.2020 год от 08.00 - 13.00 часа

Предварително се извиняваме за причинените неудобства