Район Царево

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЙОН ЦАРЕВО

Във връзка с влошените метеорологични условия от 05.09.2023 г., на територията на район Царево е установено влошено качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
От 07.09.2023г. се вземат проби от водопроводната мрежа на неселените места, засегнати от наводненията. Към настояшия момент резултатите от извършените анализи по някои показатели, показват отклонения от изискванията на Наредба №9/16,03,2001г. (ДВ бр.43/16 май 2023г.) за
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Препочиваме водата от водопроводната мрежа времено да се използва само за битови цели.

АВАРИИ ЗА 13.09.2023г.

  1. Къмпинг Корал, Кум кашла - спиране на водата в района до отстраняване.

Извиняваме се за причинените неудобства.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 19.09.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"
На 19.09.2023 г./вторник/ ще се извършват строително – монтажни работи
за временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ Ясна поляна
от 07:00 часа до 18:00 часа, което ще доведе до аномалии в питейното водоснабдяване както следва:
Ще бъде спряно водоподаването за следните населени места : с. Равадиново, в. с. Куку Баир, с. Фазаново ,с. Велика, с. Варвара,
с. Бродилово, с. Ново Паничарево, с. Крушевец, с. Зидарово, с. Дебелт , с. Драчево, с. Росеново и гр. Средец след 10 часа на 20.09.2023 г.
Възможни са аномалии във водоснабдяването на :
с. Ясна поляна, в. с. "Дюни", в. с. "Свети Тома", Аркутино, с.о. "Узунджата", гр. Приморско, с. Писменово, гр. Китен,
с. Лозенец, гр. Царево, с. Изгрев, гр. Ахтопол, Арапя, с. Синеморец,
с. Резово .

Водоснабдяването ще се нормализира на 21.09.2023г.
Предварително се извиняваме за причинените неудобства.