Дистанционно отчитане

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас уведомява своите клиенти, че Дружеството предлага услуга за безплатно дистанционно отчитане. Към месец април 2021 г. разполагаме със софтуер и хардуер за дистанционно отчитане на следните водомери:

 • DIEHL с радиомодул
 • KAMSTRUP с вграден радиомодул
 • AXIOMA с вграден радиомодул
 • ZENNER с радиомодул
 • БЕЛАСИЦА с радиомодул
 • POWOGAZ с радиомодул
 • B-METERS с радиомодул
 • BAYLAN с радиомодул
 • водомери с инсталиран радиомодул Engelmann (G.Gioanola и др.)
 • Qundis Qwater 5.5
 • Qundis Qmodule 5.5 (WFZ661), брандирани като Siemens
 • Techem OMS
 • Sontex Superaqua 1

За в бъдеще списъкът с посочените водомери може да се увеличава. Необходимо е да се уточни, че монтирането на водомер с импулсни изводи за дистанционно отчитане не е достатъчно условие за използването му. Задължително е:
1. Водомерът да е снабден с т.нар. радиомодул за дистанционно отчитане 2. Радиомодулът да е програмиран /от вносителя или производителя/ за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. В противен случай, софтуерът с който разполага Дружеството, няма да може да „чете“ и да извлича данните от водомера.
За монтирани водомери с различни радиомодули, за който Дружеството не разполага със софтуер за отчитане, няма да може да бъде извършена услугата.
За повече информация може да се свържете с представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД на телефон 056 850552