Как да отчетем сами водомера си

При отчитането на всички видове водомери трябва да се знае, че в калкулацията за потребление се подават само данните за изразходваните кубици вода. Указващите индикатори отчитащи кубиците вода са стрелки или цифри (гравирани на ролки ) оцветени в черен цвят. Литрите и милилитрите, като съставни части на кубика са обозначени в червен цвят, а в зависимост от вида и модела на водомера могат да бъдат индикатори само в стрелкови вид или комбинация от срелки и цифри върху ролки. Важно е да се знае, че те не се предават, като отчет, а само служат при тестването и проверката на водомера в специализираните за това лаборатории или, като ориентир в закръгляването на крайно отчетените кубици изразходвана вода.

Отчитане на комбиниран водомер с цифрова ролка и три червени стрелки

При тези уреди отчитането е много лесно. Информацията за кубиците е низ от цифри намиращи се в прозорец. Тези цифри са в черен цвят. Стрелковите означения показват литрите и са в червен цвят. В зависимост от модела на водомера тези стрелки могат да бъдат 3 или 4 на брой, като всяка от тях указва х 0.0001, х 0.001, х 0.01, х 0.1 части от кубика. Тези показания обаче не се отчитат при засичането на водомера. Абонатът предава на Оператора само цифровият набор от черни числа намиращи се в прозореца означен, като m3 ( кубичен метър).

Отчитане на комбиниран водомер с черни и червени цифрови ролки и една червена стрелка

Това е друга разновидност на водомерите. Отчетът при тях също е много лесен. При този вид уреди, в ролковия прозорец имаме черни и червени числа. Черните указват кубиците, а наредените до тях червени указват съставящите го литри. В основата на отчетния механизъм има и червена стрелка, която указва х 0.0001 част от литъра. Всички червени индикатори в този уред служат за проверовъчната експертиза на водомерите, когато се изпитват в специализираните лаборатории и се пренебрегват при подаване на показание от абоната към Оператора. Подава се само цифровия израз получен от числата в черно. Цифрите в червено, наредени до тези в черно имат само ориентировъчен смисъл при закръглението на крайния отчет.

Отчитане на стрелкови водомери

Един от най-разпространените видове водомери. По-труден за отчитане, но много надежден в експлоатацията си водомер. Както и при останалите уреди, черните стрелки указват кубиците (m3), а червените указват съставляващите литри на 1 m3. Тези водомери са снабдени с 4 черни стрелки, три червени стрелки и една червена трилъчка. Трилъчката е с форма на триъгълник от където идва и името и, но служи единствено и само за оценка на чувствителността на уреда. Тя, както и трите червени стрелки се пренебрегват при подаване на отчета. Предава се само отчета на черните стрелки.

Как се отчита този уред ?

  • Поглеждате черните стрелки. Отчитате първо стрелката с означение х 1000. Стрелката трябва да е в позиция указваща някаква цифра под себе си. Записвате я. Ако стрелката е ориентирана между две цифри ще приемете тази цифра, която е в зависимост от положението на стрелката х100. Поглеждате вече към стрелката с означение х100. В зависимост, къде е ориентирана тази стрелка ще прецените, каква цифра ще приемете вече в зависимост от положението на стрелката х10. И така до крайния отчет указващ стрелката с означение х1. Така полученото число от черните стрелки се предава, като моментно показание на водомера изразено в кубични метри вода. ( m3)

Важно: При тези уреди трябва да се знае, че всяка стрелка се движи в съотношение 1 към 10 спрямо следващата. Т.е, когато стрелката на х 1 м3 се завърти един цял оборот, стрелката на х 10 м3 се завърта само с едно деление. Когато стрелката на х 10 м3 се завърти цял един оборот стрелката на х 100 м3 се завърта едно деление. Когато стрелката на х 100 м3 се завърти един оборот тогава и стрелката на х 1000 м3 се измества с едно деление. Когато стрелката на х 1000 м3 се завърти цял оборот, тогава настъпва крайното показание на този уред от 9999 м3 и водомерът се занулява сам, като гореописаният низ от последователни действия се повтаря отново. Всяко едно изместване на стрелките в деление става чрез прогресия на цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 0.

Пример: ( вж. снимката по-долу )

/uploads/page/71/thumbs/2014-07-18_10.16_.19_водомер_пример__inline.jpg

На тази снимка имаме водомер с произволен отчет, който ние трябва да предадем, като числов израз на изразходваното количество вода:

Поглеждаме маханизма и се ориентираме към ЧЕРНИТЕ стрелки. Червените не ни интересуват.

  1. Поглеждаме черната стрелка с означение х 1000, което е изписано под нея на циферблата: Виждаме, че стрелката е разположена между 0 и 1. Следователно уредът не е достигнал 1 и няма, как да запишем 1, като начално показание на уреда и записваме...... 0_ _ _ м3

  2. Поглеждаме вече черната стрелка с означение х 100. Виждаме, че стрелката е подминала цифрата 5, но не е достигнала до цифрата 6. Значи приемаме цифрата 5 за показание. И добавяме в записа:......05_ _ м3.

  3. Продължаваме към стрелката с означение х 10. Виждаме, че тя е точно между цифрите 2 – 3, но не е подминала 3. Приемаме цифрата 2 и я добавяме в записа....052_ м3.

  4. Стигаме до крайната цифра на отчета, т.е стрелката х 10. Виждаме, че тя е точно върху цифрата 5. Приемаме и я вписваме в отчета: 0525 м3.

В крайна сметка този уред е на показание 525 м3. Когато искаме да се ориентираме или да закръглим показание поглеждаме към червените стрелки, които в този случай показват 124 литра. Или нашия водомер случая е на 525 м3 и 124 литра. Тоест след още 876 литра този водомер ще стане на показние 526 м3.