Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.БЪЛГАРИЯ 22.04.2024Г. ПОРАДИ ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч.