Район Руен

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 14.07.2024 г.
Поради възникнала авария на водопровод в с. Трънак, част от селото ще бъде без вода до отстраняване на аварията утре .
Предварително се извиняваме за причинените неудобства.

НА ВНИМАНИЕТО НА АБОНАТИТЕ НА "ВИК" ЕАД ЖИВУЩИ В ОБЩИНА РУЕН
Уважаеми абонати, във връзка с намалените водни количества във водоизточниците и очакван сух сезон, се въвежда режим на водоснабдяване на следните населени места:

с. Череша , с. Скалак