Относно решаване на проблемите с водоснабдяването на с.Горица, община Поморие.

Предвид възникнали проблеми с водоснабдяването на с. Горица, община Поморие, бяха предприети следните мероприятия за възстановяване на нормалния режим на водоподаване към населеното място, а именно:
- обследване на захранващо трасе/700м/ със сигнален кабел;
- подмяна на защита ЧИНТ от 25-40А на такава за 40-56А;
- подмяна на работната помпа от такава със сух монтаж, на помпа с мокър монтаж;
- подмяна на 3бр. моста от EVN в Трафопост;
- подмяна на възвратната клапа в ПС.

Във връзка с гореспоменатите извършени мероприятия, към днешна дата водоподаването в с. Горица е абсолютно възстановено!