Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия за ползване, както и съответните относими закони, регламентират достъпа до и ползването на интернет страницата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД. Моля да се запознаете внимателно с тях, тъй като с посещаването и/или ползването на страницата Вие ги приемате и се съгласявате да ги спазвате.

Общите условия за ползване на интернет страницата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД се отнасят само за настоящата интернет страница. Тя може да съдържа връзки към други интернет страници, в които може да има условия, различни от настоящите. В случай, че посещавате тези странци Ви молим да се запознаете с техните условия, тъй като последните могат да се различават от настоящите.

Много от елементите на електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД (например: търговски марки, търговски наименования, лого, снимки, видео, текстове, графичен дизайн и др.) са защитени от националните, европейските и международните закони, уреждащи авторските и други права на интелектуална собственост. Защитата на тези права налага спазването на предвидените в посочените закони, както и изложените по-долу, ограничения.

Ограничения Електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД и съдържанието й могат да бъдат ползвани единствено за лични информационни цели при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост.

Електронната страница и съдържанието й (в цялост или отделни нейни части) не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани, излъчвани, променяни по какъвто и да е начин, и/или да бъдат ползвани за търговски цели.

В електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД може да има връзки към външни страници. Те са поставени единствено за Ваше улеснение и “Водоснабдяване и канализация” ЕАД не носи отговорност както за услугите, предоставени чрез тях, така и за тяхното съдържание.

Електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД съдържа материали, собственост на дружеството ни. Вие нямате право да премахвате предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналните материали.

Лична отговорност Потребителското име (електронен адрес) и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни чрез електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети лица, нито ползвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име (електронен адрес) и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на Вашето потребителско име (електронен адрес) и парола.

Вие сте уведомен, че използването на комбинацията от потребителското Ви име (електронен адрес) и паролата Ви представляват Вашето разрешение за вход в системата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД. Вие сте наясно, че ще носите пълна отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име (електронен адрс) и парола.

Събиране и обработка на лични данни Когато посещавате електронната страница на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за Вашия достъп, като например: Вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние ги използваме единствено, за да анализираме кои секции от страницата ни представляват най-голям интерес за Вас, с цел да подобрим съдържанието й и да я направим по–интересна и по–удобна за ползване, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да ползвате повечето секции на страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено, ако това е абсолютно необходимо.

Информацията и личните данни, които ни предоставяте не са публични и няма да бъдат разкривани пред трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гарантира, че никакава информация, предоставена от Вас няма да бъде продавана, заменяни или отдавани под наем, както и това, че кореспонденцията с Вас ще бъде провеждана при спазване на пълна конфиденциалност. За повече информация кликнете тук.

Работа със страницата Достъпът до интернет страницата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД се осъществява чрез регистрация - регистрирани потребители са потребителите, които се регистрират чрез въвеждане на имена, електронен адрес, парола, абонатен номер (или абонатни номера), телефон за връзка и при необходимост - друга информация.

С цел да Ви бъдем максимално полезни, a общуването с нас - приятно за всички, при ползване на интернет страницата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Вие се задължавате да спазвате следните изисквания:

  • Да изпращате съобщения, изписани на български език с използване на кирилица.
  • Да не изпращате търговски съобщения, рекламни текстове и/или изображения, линкове към други сайтове и пр.
  • Да не изпращате нецензурни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители, служители на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД или доброто име на дружеството ни.

В случаи на установени неправомерни действия при използване на интернет страницата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, при поискване от компетентните органи на Република България, ние имаме право и задължение да предоставим на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.