Интегрирана система за управление

През 2012 г. в Дружеството бе разработена , внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, разработена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001.

/uploads/page/15/thumbs/9001_inline.png

/uploads/page/15/thumbs/14001_inline.png

/uploads/page/15/thumbs/18001_inline.png