Интегрирана система за управление

През 2012 г. в Дружеството бе разработена , внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, разработена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001 и ISO 45001.

/uploads/page/15/thumbs/_16320051-VIK_Bourgas_2021_UM_bg_RECA_+_annex_inline.jpg

/uploads/page/15/thumbs/_16320051-VIK_Bourgas_2021_QM_bg_RECA_+_annex_inline.jpg

/uploads/page/15/thumbs/VIK-Bourgas-2021-45001_inline.jpg

/uploads/page/15/thumbs/ViK_Burgas_2022_27001_bg_RECA_scaled_inline.jpg