Новини

Предаване на рисунките за детската изложба "Водата е живот".

Публикуване: 08.03.2018


16-та изложба за детски рисунки “Водата е живот”

Публикуване: 14.02.2018


Съобщение

Публикуване: 29.12.2017


Съобщение

Публикуване: 30.11.2017


Промоционална цена за откриване или прехвърляне на партида

Публикуване: 29.11.2017

„Водоснабдяване и канализация„ ЕАД Бургас обявява кампания за актуализиране на данните на своите клиенти от 01.12.2017год. до 29.12.2017год. Със започналата кампания Дружеството предоставя следните възможности: -Промяна на името на титуляра на съществуваща партида ще струва вместо 30лв, само 5лв.без ДДС. -Откриване на нова партида 5лв. без ДДС. -Напълно безплатно се предоставя възможност клиентите да коригират адреса за кореспонденция или други променени реквизити.