Доставка на трифазни маслени двунамотъчни трансформатори 50кVA и 100ксVA 20/0,4kV изработка с алуминиев проводник.