Доставка на водопроводни тръби и фасонни части /фитинги/ за нуждите на дружеството за период от 2 години.

Обособена позиция 1 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 20 до Dy 90, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.

Обособена позиция 2 - Доставка на фасонни части - клемфитинги от ф 20 до ф 90 вкл. от РР /полипропилен/ за PN 1.6 MPa, фитинги за челна заварка за налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 3 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.

Обособена позиция 4 - Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180.

Обособена позиция 5 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти.

Обособена позиция 6 -Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400.

Обособена позиция 7 -Доставка на чугунени тръби с диаметри от Dy 400 дo Dy 1100, от материал сферографитен чугун.

Обособена позиция 8 -Доставка на фитинги от сферографитен чугун, за налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 9 -Доставка на PVC-O тръби с диаметър от Dy 110 дo Dy 630, за работно налягане PN12.5 и PN16.