Район Малко Търново

01.03.2024Г. ГР.М.ТЪРНОВО УЛ.СВОБОДА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. ДО 12:00Ч.