Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО-С.ЗВЕЗДЕЦ 11.02.2019Г РЕМОНТ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.

М.ТЪРНОВО-УЛ.СТАРА ПЛАНИНА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:30Ч. ДО 11:00Ч.