Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО КВ.ИЗТОК 23.05.2018Г. РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч.