Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.СЛАВЯНСКА 18.04.2019Г. ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 08:00Ч. ДО 16:00Ч.