Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО-УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ,УЛ.М.ГЕРДЖИКОВ 05.12.2019Г ПОДМЯНА НА СПИР.КРАНОВЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.