Район Малко Търново

с.СТОИЛОВО 22.09.2018 АВАРИЯ НА ВЪТР.ВОД.МРЕЖА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 08:00Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 08:30Ч. ДО 11:00Ч.