Район Малко Търново

м.търново УЛ.КНЯЗ БОРИС 15.03.2018Г. РЕМОНТ НА ВОДОПР..ОТКЛОНЕНИЕ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 09:00Ч. ДО 13:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. ДО 12:00Ч.