Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.09.2017 г.


с.Невестино

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,30 ч.


с.Драганци

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,30 ч.


с.Сърнево

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 13,00 до 17,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!