Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 16.03.2018 г.


гр.Карнобат

ул."Ан.Пенев"

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 14,00 ч.


ул."Ст.Чамурова"

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!