Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.09.2017г.

гр. Българово
ул. Георги Кондолов

Авария на тръба етернит ф 80
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

с. Ливада

Авария на тръба етернит ф 80.
Авария на водопроводно отклонение 3/4"
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

21.09.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

22.09.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

23.09.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

24.09.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

25.09.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

26.09.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

27.09.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

28.09.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

29.09.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

30.09.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.