Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 16.03.2018г.

с. Кръстина

Извършване на изкопни работи.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

с. Полски извор

Авария на водопроводно отклонение 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.